Het Scala ensemble vormt de opstap naar het Arcato ensemble. Het bestaat uit jonge gemotiveerde strijkers die nog niet aan het "Arcato-niveau" voldoen. Binnen het Scala ensemble krijgen zij de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Het ensemble speelt zonder dirigent.
 
In het Scala ensemble leren de jonge musici naar de ander te kijken en te luisteren. Het samenspelen heeft daardoor ook een belangrijke sociale functie. Ze leren aandacht te hebben voor elkaar, elkaar ruimte te geven, en met elkaars kwaliteiten en zwakheden om te gaan. Zo ontwikkelt zich gaandeweg een gezonde discipline die nodig is om samen eenzelfde doel te bereiken.

Zo nu en dan krijgen de Scalaleden de mogelijkheid zich bij het Arcato ensemble te voegen, en ervaring op te doen in het spelen onder een dirigent. Na zo’n project zijn de Scalaleden met sprongen vooruitgegaan. Zo komt de doorstroming naar het Arcato ensemble dichterbij.