Dankzij steun van particulieren en bedrijven kunnen wij ons prachtige werk blijven voortzetten.

Wij zijn blij met elke bijdrage, groot of klein.

Wij zijn éxtra blij met vaste donateurs of mensen die ons met een periodieke gift zekerheid geven.

Donateur bent u voor minimaal € 15,00 per jaar. Klik hier om het donateurformulier te downloaden.

Een periodieke gift aan een ANBI is aftrekbaar van de belasting.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Klik hier voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

 

Natuurlijk kunnen we ook niet zonder sponsoring door bedrijven.

Mocht uw bedrijf ook interesse hebben in het sponsoren van de muzikale ontwikkeling van de jeugd, dan wisselen we graag met u van gedachten over een wederdienst. Inlichtingen: 06-16405356 of info@arcato.nl

De volgende bedrijven maken het bestaan van stichting Arcato mede mogelijk:

Buro Philip van den Hurk

Rabobank Noord en Oost Achterhoek


Gemeente Zutphen


Majoor Makelaars

Arc Verona

 

Van Trommel - Reijers

 

ANBI-logo